Salonregistratie-
formulier

Stap 1: Voeg uw salongegevens toe:

 *
Contactpersoon Voornaam *
Achternaam *
Naam salon *
Telefoonnummer *
E-mailadres *
Wachtwoord *
 *

BEAUTYBOOKERS SALON PARTNERSHIP OVEREENKOMST

Ook te downloaden als PDF

Beste ondernemer,

Deze Salon Partnership Overeenkomst bevat alle informatie over de samenwerking tussen BeautyBookers en uw salon. Aangezien dit een lang en juridisch document is, willen we u hierbij allereerst een overzicht geven van de hoofdpunten, zodat u snel de antwoorden en informatie vindt die u wilt weten.

De hoofdpunten zijn:
• U krijgt toegang tot alle gegevens zoals de boekingen die bij uw salon gemaakt zijn en de bijbehorende klantgegevens en kunt gebruik maken van de online kalender en het klantenbestand, ook voor het beheren van uw volledige agenda en klantendatabase indien u dit wilt (artikel 2.2 en 2.3).
• Als salon bent u verantwoordelijk voor de correctheid van de informatie over uw salon en behandelingen op de BeautyBookers website. Wij helpen u graag met het opstellen van een goed profiel, maar u bent ‘eigenaar’ van de informatie die we weergeven over uw salon (artikel 3.1 en 3.2).
• Hoe meer momenten en behandelingen u beschikbaar heeft via de BeautyBookers website, hoe groter de kans dat uw salon aansluit bij de wensen van een klant, dus hoe groter de kans dat we voor u afspraken kunnen boeken (artikel 3.3 en 7).
• U bent verantwoordelijk voor het up-to-date zijn van de agenda van uw salon om zo dubbele boekingen te voorkomen (artikel 3).
• BeautyBookers rekent een percentage over de waarde van de behandeling inclusief BTW. Zowel BeautyBookers als de salon verrekenen voor hun eigen deel de BTW (artikel 4).
• In de toekomst zal de salon de mogelijkheid krijgen om aan extra marketingactiviteiten deel te nemen waarvoor dan een aangepast percentage gerekend zal worden (artikel 4.2 en 7). Dit gebeurt altijd in overleg met u als salon.
• Betaling van de behandelingen die geboekt worden via de online kalender verloopt in sommige gevallen via iDeal en wordt daarmee vooraf gedaan. Bij afspraakverzoeken per e-mail en boekingen zonder directe betaling verloopt de afrekening van de behandeling in de salon. BeautyBookers zal per maand uitbetalen of factureren en altijd uiterlijk de 5e dag van de volgende maand na de behandeling (als voorbeeld: bij behandelingen in november, dus uiterlijk op 5 december) (artikel 4.1 t/m 4.6).
• Een reservering via BeautyBookers geeft een directe afspraak tussen de klant en de salon (artikel 5.1 t/m 5.4).
• De klant heeft tot 24 uur voor de afspraak de mogelijkheid om te annuleren en haar geld terug te krijgen. Binnen 24 uur is het niet mogelijk om te annuleren en worden de inkomsten van een eventuele online betaling op gelijke wijze verdeeld tussen BeautyBookers en de salon. De klant zal eventueel zelf actief contact moeten zoeken met BeautyBookers of de salon om een passende oplossing te zoeken. Wel streven we er naar om een tevreden klant te houden die uw salon bezoekt (artikel 5.5).
• In communicatie en marketingactiviteiten mag BeautyBookers de naam van uw salon gebruiken. Wanneer u wilt, kunt u ook BeautyBookers als uw partner communiceren (artikel 6).
• De duur van de overeenkomst is voor onbepaalde tijd en kan per direct via e-mail of post door zowel de salon als door BeautyBookers opgezegd worden (artikel 9).
• Zowel BeautyBookers als de salon dient rekening te houden met de vertrouwelijkheid en privacy van de informatie zoals gedeeld door de klanten.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar: Salons@BeautyBookers.nl of telefonisch contact opnemen: 0495 434 600.

Met vriendelijke groeten,

Het BeautyBookers team


BEAUTYBOOKERS SALON PARTNERSHIP OVEREENKOMST

Partijen
1. BEAUTYBOOKERS B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Honingerdijk 31a, 3063 AJ Rotterdam, Nederland
Hierna te noemen: BeautyBookers

en

2. DE SALON, wiens gegevens vermeld staan in het Salonregistratieformulier
Hierna te noemen: de Salon

Hierna afzonderlijk ook wel aangeduid als Partij en gezamenlijk als Partijen

Overwegende dat:
(i) BeautyBookers een online salonreserveringssysteem (BeautyBookers Platform) beheert;
(ii) Deelnemende Salons via dit systeem hun Beautybehandelingen beschikbaar kunnen stellen voor reservering;
(iii) Bezoekers van het BeautyBookers Platform reserveringen kunnen maken voor deze Beautybehandelingen bij deelnemende Salons;
(iv) De Salon graag gebruik wil maken van dit systeem om zo haar Beautybehandelingen breed onder de aandacht te brengen.

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Definities

1.1 Afgezien van de termen die elders in deze Overeenkomst worden gedefinieerd, zullen de volgende definities van kracht zijn in deze Overeenkomst, behalve als daar blijkt dat iets anders wordt bedoeld:

Beautybehandeling: elke vorm van behandeling, inclusief maar niet beperkt tot schoonheidsbehandelingen, gezichtsbehandelingen, cosmetische Beautybehandelingen, massages, pedicures, manicures, kappersbehandelingen, saunabezoeken en elke andere (soort) schoonheidsbehandeling of kappersbehandeling (of deze nu wel of niet beschikbaar is op de BeautyBookerswebsite).

BeautyBookers Platform: de website(s), apps, tools, platforms of andere applicaties van BeautyBookers waarop de Service beschikbaar wordt gesteld.

BeautyBookers website: de website van BeautyBookers.

Booking fee: het tussen Partijen overeengekomen percentage dat bij iedere Beautybehandeling ingehouden wordt door BeautyBookers op de Prijs van de Beautybehandeling.

Content: alle (beschrijvende) informatie van beschikbare Salons op de BeautyBookers website, inclusief maar niet beperkt tot saloninformatie en -beschrijvingen, omschrijvingen van Beautybehandelingen, contactgegevens, klantenbeoordelingen, details over salonfaciliteiten, foto’s, video, plaatjes, prijzen en beschikbaarheid.

Klant: een bezoeker die een Reservering heeft voltooid via het BeautyBookers Platform.

Klantgegevens: de naam van de Klant, het adres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcardgegevens en andere vertrouwelijke en privťgegevens van een Klant.

Link: een ingebed icoon, object, of tekst in een webpagina of e-mail dat bestaat uit een hyperlink naar het URL-adres van BeautyBookers op de website van de Salon.

Overeenkomst: onderhavig document, inclusief het Salonregistratieformulier.

Overige te verrekenen kosten: de kosten die BeautyBookers in rekening brengt bij de Salons voor het verlenen van haar diensten, inclusief maar niet beperkt tot kosten voor online banktransacties van Klanten.

Prijs van de Beautybehandeling: de kosten van de Beautybehandeling zoals opgegeven door de Salon op het BeautyBookers Platform. Deze prijs is inclusief BTW.

Reservering: het boeken van een Beautybehandeling via het BeautyBookers Platform. Dit is een direct contract tussen de Klant en de Salon.

Afspraakverzoek: het aanvragen van een afspraak bij een Salon via het BeautyBookers Platform.

Salonaccount: het online systeem waar de salon toegang toe heeft (na identificatie van de account naam en het wachtwoord) via de BeautyBookers website, voor het uploaden, veranderen, nakijken, updaten en/of aanpassen van de informatie (inclusief prijzen, beschikbaarheid, Beautybehandelingen) over de Salon en Reserveringen.

Saloninformatie: alle relevante gegevens over de Salon, zoals foto’s, beeldmateriaal en omschrijvingen, de beschikbare Beautybehandelingen, prijzen (inclusief BTW), en beschikbaarheid van de Beautybehandelingen.

Salonregistratieformulier: de registratiepagina op het BeautyBookers Platform waar Salons kenbaar maken deel te willen nemen aan het partner programma van BeautyBookers.

Service: de dienst die BeautyBookers aanbiedt via het BeautyBookers Platform, waarbij Salons hun Beautybehandelingen beschikbaar kunnen stellen ter reservering, en waar klanten reserveringen kunnen maken bij deze salons.

Uitgevoerde Beautybehandeling: een verrichte Beautybehandeling naar aanleiding van een Reservering.

Verrekening: de uiteindelijke financiŽle transactie tussen BeautyBookers en de Salon waarbij de Prijs van de Beautybehandeling minus de Booking fee en Overige te verrekenen kosten wordt gedaan.

1.2 Elk van deze definities kan ook in het meervoud gebruikt worden.

Artikel 2. Wat biedt BeautyBookers aan de Salon?

2.1 Partijen komen voor de duur van deze Overeenkomst overeen dat de Service door BeautyBookers beschikbaar gemaakt zal worden aan de Salon. BeautyBookers biedt de Service aan zoals gegeven en op basis van beschikbaarheid.

2.2 BeautyBookers zal de Salon toegang verschaffen tot diens Salonaccount. De Salon is verantwoordelijk voor diens accountgegevens en zal zorgdragen dat de user ID en het wachtwoord confidentieel en veilig opgeborgen zullen blijven en zal deze niet delen met anderen dan degene die hier toegang toe behoren te hebben. De Salon zal BeautyBookers direct op de hoogte stellen bij een (verdenking van) ongeoorloofd gebruik.

2.3 Als er door een bezoeker op de BeautyBookers websites een Reservering of Afspraakverzoek wordt gemaakt via het BeautyBookers Platform, dan zal BeautyBookers de relevante reserveringsgegevens van de Klant aan de Salon doorgeven via digitale middelen (bijvoorbeeld per e-mail of via het BeautyBookers Platform). Het kan hier dan gaan om onder meer het type Beautybehandeling, de datum en het tijdstip van de Beautybehandeling, de naam van de Klant en diens telefoonnummer, alsmede van de daaropvolgende bevestiging aan de Klant. BeautyBookers is niet verantwoordelijk voor de correctheid en het compleet zijn van de informatie die door de Klant is opgegeven. De Salon is verantwoordelijk voor het zelf op regelmatige basis controleren van alle informatie in de Salonaccount.

2.3 Behalve wanneer BeautyBookers anders overeenkomt zullen alle aanpassingen, updates en/of wijzigingen aan de Saloninformatie (inclusief prijzen, beschikbaarheid en Beautybehandelingen) direct online geplaatst worden via het Salon Account systeem. Updates en aanpassingen in foto- en ander beeldmateriaal zal zo snel als mogelijk door BeautyBookers verwerkt worden.

Artikel 3. Wat verwacht BeautyBookers van de Salon?

3.1 De Salon is verantwoordelijk voor de Saloninformatie op het BeautyBookers Platform. Informatie als opgegeven door de Salon zal alle relevante informatie bevatten over de Salon (inclusief foto’s, beeldmateriaal en omschrijvingen), de beschikbare Beautybehandelingen, prijzen (inclusief BTW), en beschikbaarheid en zal voldoen aan de standaarden die BeautyBookers heeft aangegeven en in de toekomst nog kan aangeven. De omschrijvingen zal geen telefoonnummers, emailadressen, websites of social medialinks bevatten met een directe referentie aan de Salon’s eigen media zoals websites en andere platformen. BeautyBookers behoudt het recht voor om informatie te wijzigen of te verwijderen wanneer deze in strijd is met de afspraken in deze Overeenkomst.

3.2 De Salon vertegenwoordigt en draagt verantwoording voor de correctheid, accuraatheid en het niet-misleidende karakter van de verstrekte informatie. De Salon is op ieder moment verantwoordelijk voor het correct en up-to-date houden van de Saloninformatie, inclusief beschikbaarheid. De Salon zal de informatie dagelijks bijhouden (of meer frequent wanneer dit nodig blijkt te zijn) en mag op ieder moment via de Salonaccount wijzigingen doorvoeren in de Saloninformatie.

3.3 De Salon zal waar mogelijk momenten beschikbaar stellen voor reservering via het BeautyBookers Platform. BeautyBookers zal de Salon regelmatig uitnodigen om additionele momenten beschikbaar te stellen.

3.4 De Salon zal BeautyBookers prijsgelijkheid geven. De prijsinformatie als opgegeven in de Saloninformatie mag op geen enkel moment hoger zijn dan de prijzen in de Salon zelf.

3.5 Indien de Service beschikbaar wordt gemaakt via een Link, dan zal de Salon zelf de kosten dragen om de Link te integreren en beschikbaar te maken op de website van de Salon.

3.6 De Salon zal de geboekte Beautybehandelingen uitvoeren. Wanneer de Salon niet in staat is om de Beautybehandeling uit te voeren om welke reden dan ook, zal de Salon direct BeautyBookers hiervan op de hoogte stellen via Salons@BeautyBookers.nl waarbij het boekingsnummer zoals gegeven in het boekingsoverzicht in de Salon Account zal worden vermeld). De Salon zal er alles aan doen om de Klant een alternatief te bieden van gelijke of hogere waarde. BeautyBookers zal de Salon de Booking fee en de Overige te verrekenen kosten in rekening brengen wanneer de Salon niet in staat is om de Klant een alternatief te bieden bij overboeking en BeautyBookers daarmee de Klant het aanbetaalde bedrag zal moeten terug betalen. Deze kosten zullen verrekend worden bij de maandelijkse uitbetaling zoals omschreven in artikel 4.6 en 4.7.

3.7 De Salon bevestigt hierbij aan BeautyBookers dat: (i) de Salon alle benodigde rechten, opleidingen en autorisaties heeft om de Beautybehandelingen zoals aangegeven op het BeautyBookers Platform uit te voeren, en (ii) het alle rechten heeft voor de informatie verstrekt op het Salonregistratieformulier en Salonaccount.

Artikel 4. Booking fee, prijs en betaling

4.1 Voor iedere Reservering gemaakt via de online kalender op het BeautyBookers Platform zal BeautyBookers een Booking fee inhouden. Het totaal van de Booking fee wordt berekend door de waarde van de Beautybehandelingen inclusief BTW zoals weergegeven op het BeautyBookers Platform op het moment van het maken van de Reservering maal het afgesproken percentage van de Booking fee zoals afgesproken in het Salonregistratieformulier. De Booking fee zal ook gelden in geval van het niet uitvoeren vanwege no-shows zonder tijdige annulering door de Klant. Bij afspraakverzoeken via via e-mail op het BeautyBookers platform zal er een minimaal bedrag als Booking fee worden gerekend per aanvraag.

4.2 Het Booking Fee percentage kan wijzigen wanneer de Salon deelneemt aan het Premium Salon Partnership Programma in artikel 7 of aan additionele marketing activiteiten. Dit zal altijd in overleg met de Salon gebeuren.

4.3 Behalve wanneer anders overeengekomen zal de prijs zoals getoond op de BeautyBookers Platforms inclusief BTW zijn. BTW zal door de Salon verrekend worden over de inkomsten ontvangen uit de Verrekening. BeautyBookers zal zorgdragen voor de BTW over de Booking Fee.

4.4 Wanneer de geldende wetten en regels voor de Salon wijzigen, zal de Salon de prijzen wijzigen via de Salonaccount zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval op het moment van invoering van de desbetreffende wet- of regelgeving.

4.5 Bij dispuut is de Salonaccount leidend inzake de details van alle Reserveringen die gemaakt worden bij de Salon, de Prijs van de Beautybehandelingen, Booking fee en Overige te verrekenen kosten.

4.6 Betaling en/of facturering van de Booking Fee van de Uitgevoerde Beautybehandelingen zal niet later dan de vijfde werkdag in de kalendermaand volgend op de maand van de Beautybehandeling gedaan worden door middel van een overboeking naar de in het Salonregistratieformulier opgegeven bankgegevens. Betaling zal niet plaatsvinden wanneer de hoogte van de Verrekening minder dan Eur 50 bedraagt, in welk geval BeautyBookers het recht zal hebben om de betaling uit te stellen tot de maand waarin de Verrekening dit bedrag wel overschrijd, dan wel tot de laatste maand waarin Partijen deze Overeenkomst hebben, welk van de twee eerder komt.

4.7 Bij het niet kunnen uitvoeren van de Beautybehandeling door overboeking of enige andere reden zal BeautyBookers de Booking fee en de Overige te verrekenen kosten in rekening brengen en verrekenen bij de maandelijkse Betaling van de Uitgevoerde Beautybehandelingen.

4.8 De systemen, boekhouding en administratie van BeautyBookers (inclusief Salon Account informatie en/of e-mails) zullen als afdoende bewijs worden beschouwd met betrekking tot de verschuldigde Verrekening aan de Salon volgens deze Overeenkomst.

Artikel 5. Reserveringen en klachten

5.1 Door het maken van een Reservering via het BeautyBookers Platform ontstaat er een direct contract tussen de Klant en de Salon.

5.2 De Salon is verplicht om de Klant als contractuele partij te accepteren en om de Beautybehandeling uit te voeren in lijn met de informatie zoals verstrekt via het BeautyBookers Platform op het moment dat de Reservering gedaan werd.

5.3 Klachten of claims die de Klant maakt over de verleende service door de Salon dienen door de Salon direct en rechtstreeks afgehandeld te worden zonder tussenkomst van BeautyBookers. BeautyBookers is niet verantwoordelijk voor de geleverde Beautybehandeling aan de Klant. BeautyBookers heeft het recht om op ieder moment en naar eigen inzicht (a) klantenservice te bieden waar nodig, (b) te acteren als mediator tussen Salon en Klant, (c) de Klant een alternatieve Beautybehandeling aan te bieden op kosten van de Salon in geval van overboeking of bij andere valide klachten van de Klant, en/of (d) op andere wijze de Klant bij te staan in het dispuut met de Salon.

5.4 In het geval van een valide claim van de Klant dat er in de Salon een betere prijs wordt gegeven voor de Beautybehandeling dan via BeautyBookers, zal BeautyBookers alle relevante details van de claim met de Salon delen. De Salon zal dan direct de prijzen zoals vermeld op het BeautyBookers Platform aanpassen naar deze lagere prijzen, zodat deze lagere prijs geldend wordt voor volgende Reserveringen. Daarnaast zal de Salon direct het bedrag van de Reservering aanpassen in zijn Salonaccount en zal het verschil in prijs aan de Klant worden vergoed op het moment dat de Beautybehandeling wordt uitgevoerd of zo spoedig mogelijk daarna indien direct vergoeden niet meer mogelijk is.

5.5 Over annuleringen van Beautybehandelingen gedaan door de Klant binnen de toegestane tijd dat de annuleringsperiode geldt, zullen geen Booking fees gelden en zullen alleen de Overige te verrekenen kosten berekend worden. Over annuleringen die na de annuleringsperiode gemaakt worden zullen wel Booking fees en ook Overige te verrekenen kosten worden berekend in lijn met de afspraken in deze Overeenkomst. De Salon zelf heeft niet het recht om Reserveringen te annuleren.

Artikel 6. Marketing

6.1 De Klant die de Uitgevoerde beautybehandeling heeft ondergaan zal door BeautyBookers gevraagd worden om een review te schrijven. BeautyBookers heeft het recht om deze reviews op het BeautyBookers Platform te communiceren.

6.2 BeautyBookers draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en consequenties van de commentaren en reviews van Klanten. De Salon accepteert dat BeautyBookers niet de auteur van deze reviews is, noch dat BeautyBookers deze reviews hoeft te controleren op juistheid en andere zaken. BeautyBookers zal zich wel inspannen om alle reviews van Klanten te monitoren en om obscene teksten te verwijderen. BeautyBookers zal geen gesprek aangaan, onderhandelen of corresponderen met de Salon over de inhoud van de reviews van Klanten.

6.3 BeautyBookers heeft het recht om Salons te promoten door gebruik te maken van online marketing, including email marketing en/of pay-per-click (PPC) advertising. BeautyBookers zet online marketing campagnes in op eigen kosten en discretie. De Salon geeft hierbij expliciet aan BeautyBookers toestemming vorengaande te doen.

6.4 De Salon heeft expliciet geen toestemming om het BeautyBookers merk te gebruiken via keyword advertising of anderszins, anders dan waarvoor in deze Overeenkomst expliciet wel toestemming wordt gegeven.

Artikel 7. Ranking en Premium Salon Partnership Programma

7.1 De volgorde waarin de Salons worden weergegeven op het BeautyBookers Platform wordt unilateraal bepaald door BeautyBookers. De ranking is gebaseerd op en beÔnvloed door verschillende factoren, inclusief maar niet gelimiteerd tot de Booking fee-afspraken met de Salon, de beschikbaarheid van de Salon, de prijzen van de Beautybehandelingen, het aantal bezoeken aan de pagina van de Salon, het aantal boekingen bij de Salon, het aantal annuleringen en de reviews van de Salon.

7.2 De Salon heeft de mogelijkheid om zijn eigen ranking te verbeteren door zijn beschikbaarheid te verhogen en door continue de andere factoren te verbeteren. De Salon zal geen claims maken tegen BeautyBookers over de ranking.

7.3 BeautyBookers biedt een Premium Salon Partnership Programma voor Salons die aan bepaalde criteria voldoen. Het programma werkt op basis van uitnodiging door BeautyBookers. Alleen wanneer Salons Reserveringen van Klanten hebben gehad gedurende meer dan 60 dagen kan de Salon uitgenodigd worden voor het Premium Salon Partnership Programma. Dit programma zal in 2013 van start gaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid Partijen

8.1 Elke Partij erkent de moeilijkheden die inherent zijn aan het gebruik van het internet, met in het bijzonder de wisselende snelheden en verstopping in het netwerk die onderbrekingen en moeilijkheden voor de toegang van een website kunnen veroorzaken. Elke Partij sluit alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de andere Partij die gerelateerd is aan elke (tijdelijke en/of gedeeltelijke) storing of stilstandtijd (voor onderhoud, updates of anders) van de websites, het BeautyBookers Platform en/of de Service.

8.2 Partijen zullen in het geval van een claim van een derde partij te goeder trouw handelen en commercieel redelijke inspanningen verrichten om elkaar bij te staan, samen te werken en bij te staan bij de verdediging of de schikking van een dergelijke claim, waarbij de schadeloosstellende Partij het recht zal hebben om een claim over te nemen en de verdediging op zich te nemen (na overleg en in overeenstemming met de andere Partij en waarbij de belangen van beide Partijen in acht worden genomen), en geen van beide Partijen zal welke toezegging dan ook doen, welke documenten dan ook indienen, instemmen met welke uitspraak dan ook of welk compromis of welke schikking dan ook aangaan zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij (en deze zal niet onredelijk vertraagd, achtergehouden of aan voorwaarden verbonden worden).

8.3 In geen enkel geval zal welke Partij dan ook aansprakelijk zijn voor welk(e) verlies aan productie, verlies van winst, verlies van omzet, verlies van contract, verlies of schade aan goodwill of reputatie, verlies van claim dan ook of welke indirecte, gevolg, speciale, als straf bedoelde, incidentele of voortvloeiende schade of verlies dan ook of deze nu als het resultaat van een contractbreuk, onrechtmatige daad of anders aangevoerd worden. Er wordt bij deze nadrukkelijk afgezien van en afstand gedaan van dergelijke schade en verliezen.

Artikel 9. Duur en einde Overeenkomst

9.1 Deze Overeenkomst zal ingaan voor een onbepaalde periode vanaf het moment van acceptatie van BeautyBookers van het Salonregistratieformulier.

9.2 Elke Partij mag deze Overeenkomst op elk moment en voor welke reden dan ook opzeggen door schriftelijk de andere Partij te berichten. De opzegtermijn die wordt aangehouden is twee weken.

9.3 Elke Partij mag deze Overeenkomst beŽindigen of deze Overeenkomst met betrekking tot de andere Partij onderbreken, per direct en zonder opgave van ingebrekestelling in het geval van:
(a) (aanvraag van) faillissement of opheffing van betaling (of een vergelijkbare handeling) met betrekking tot de andere Partij,
(b) een (directe of indirecte) verandering van de controle met betrekking tot de andere Partij.

9.4 Deze Overeenkomst zal automatisch beŽindigd worden in het geval er geen Uitgevoerde beautybehandelingen in een periode van 12 aaneengesloten maanden geŽffectueerd worden.

9.5 BeautyBookers zal bij het beŽindigen van deze Overeenkomst de verschuldigde Verrekening aan de Salon betalen conform artikel 4, op voorwaarde dat BeautyBookers de correcte contact- en bankgegevens heeft voor de Salon. Als de Salon niet betaalde Verrekening binnen een periode van 12 maanden niet claimt, dan zal een dergelijk falen worden beschouwd als een feitelijk afzien van het recht van de Salon om een dergelijke Verrekening te claimen.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid en privacy

10.1 Partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door ťťn der Partijen als zodanig zijn aangeduid.

10.2 De verantwoordelijkheid voor de gegevens van Klanten die met door middel van de Service bij de Salon komen, ligt bij de Salon. Deze erkent dat dit vertrouwelijke informatie is en privacygevoelige informatie behelst. De Salon vrijwaart BeautyBookers tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1 De informatie zoals opgegeven door de Salon zal het eigendom blijven van de Salon. BeautyBookers verkrijgt het non-exclusieve recht en toestemming om (a) de gegevens zoals aangeleverd door de Salon te gebruiken om zo de activiteiten zoals aangegeven in deze Overeenkomst uit te kunnen voeren; (b) gebruik te maken en te communiceren met deze informatie.

11.2 Informatie aangeleverd door de Salon mag aangepast worden door BeautyBookers en vervolgens vertaald in andere talen, waarbij de vertalingen eigendom zullen zijn van BeautyBookers.

11.3 De Salon garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan BeautyBookers van alle door de Salon aangeleverde informatie, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks, databestanden of andere materialen met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). De Salon vrijwaart BeautyBookers tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

Artikel 12. Overige bepalingen

12.1 Alle mededelingen en berichtgevingen dienen schriftelijk en in het Nederlands gedaan te worden en per email of post naar het betreffende emailadres of postadres zoals uiteengezet in deze Overeenkomst verzonden te worden.
Mededelingen worden als verzonden en ontvangen beschouwd bij een succesvolle mailverzending met lesbevestiging of tot 1 werkdag na afleveren bij een erkende “overnight” koerier.

Indien naar BeautyBookers:
BeautyBookers B.V.
T.a.v. Marketing
Marconilaan 8
6003 DD Weert
Nederland

E-mail: Salons@BeautyBookers.nl

Elke mededeling of berichtgeving die onder deze Overeenkomst aan de Salon zal worden gezonden, zal worden verstuurd naar het e-mailadres zoals beschikbaar gemaakt door de Salon in het Salonregistratieformulier.

12.2 De Salon zal in alle correspondentie duidelijk (bijv. in de onderwerpregel) het toegewezen salonidentificatienummer aangeven.

12.3 Elke Partij zal, voor eigen rekening en op eigen kosten, alle redelijke inspanningen verrichten om de juiste handelingen te doen, of om ervoor te zorgen dat deze gedaan worden, om alles dat noodzakelijk, juist of te adviseren valt onder de toepasbare wetgeving of op verzoek van BeautyBookers gedaan wordt en om deze instrumenten van overdracht, akten, documenten en andere papieren te bekrachtigen en te overhandigen, zoals redelijkerwijs verwacht mag worden om aan de voorwaarden van deze Overeenkomst te voldoen of
om te handelen volgens of in overeenstemming met deze Overeenkomst.

12.4 Geen van de Partijen zal het recht hebben om welke van zijn rechten/en of verplichtingen onder deze Overeenkomst dan ook te cederen, over te dragen of te bezwaren zonder schriftelijke toestemming van de andere partij, op voorwaarde dat BeautyBookers welke van zijn rechten en/of verplichtingen onder deze Overeenkomst (in zijn geheel of gedeeltelijk of van tijd tot tijd) dan ook mag overzetten naar, toewijzen aan een gelieerd bedrijf of deze ermee mag bezwaren zonder schriftelijke toestemming van de Salon.

12.5 Indien enige bepaling van deze Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverminderd van kracht blijven.


Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Deze Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

13.2 Alle geschillen die uit of in relatie met deze Overeenkomst ontstaan, zullen ingediend worden bij en behandeld worden door de bevoegde rechtbank in Rotterdam, Nederland.

Aanmelden

Meld uw salon aan om uw behandelingen op BeautyBookers aan te bieden en uw klanten te bereiken.

Registreren doet u eenvoudig in twee stappen:

Stap 1: Meld uw salon aan via het registratieformulier aan de linkerzijde. U ontvangt binnen enkele minuten een e-mail die u dient te bevestigen.

Stap 2: Voer uw gegevens in binnen uw salon account. Uw gegevens worden op de website geplaatst en u kunt gebruik maken van de online agenda en het klantenbestand voor al uw afspraken.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via salons@beautybookers.nl of 0495 - 434 666.


De kleine lettertjes..

  1. Uw salon registreren bij BeautyBookers zorgt dat u online beter te vinden bent voor nieuwe en bestaande klanten.
  2. U kunt voor al uw afspraken gebruik maken van de online kalender, zodat uw klanten altijd herinnerd worden aan hun afspraken en uw acties gemakkelijk gedeeld worden.
  3. Liever uw agenda niet online delen? Laat klanten u dan bereiken per e-mail of telefoon.
  4. Wanneer u gebruik maakt van de gratis Online Account wordt u vriendelijk verzocht (niet verplicht) om als wederdienst 1 behandeling met een minimale waarde van Ä20 beschikbaar te stellen aan BeautyBookers. De behandeling is bedoeld voor promotionele activiteiten om uw salon extra onder de aandacht te brengen en zal niet verkocht worden.
  5. De gegevens die u via BeautyBookers verwerkt blijven uw eigendom en worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan overeengekomen.