Privacyverklaring

Inleiding

Dit is de Privacy Verklaring van BeautyBookers. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

Verzamelde gegevens

Als u zich aanmeldt voor deze website, iets bestelt of reserveert of als u deelneemt aan een prijsvraag of enquête op deze website wordt u gevraagd bepaalde gegevens te verstrekken. Het kan daarbij gaan om naam, (email)adres-, bank- en betaalgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen en factureren van onze diensten;
  • afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan;
  • informeren over producten en diensten van onszelf en van andere, op basis van uw persoonlijke voorkeuren geselecteerde ondernemingen; als u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dat aangeven op uw persoonlijke-instellingenpagina of kunt u contact opnemen met ons (info@beautybookers.nl);
  • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens, zoals eventueel verstrekte creditcardgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van BeautyBookers, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zonodig wijzigen op uw persoonlijke-instellingenpagina ‘Mijn Profiel’. Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via klantenservice@beautybookers.nl.

Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar onze klantenservice via klantenservice@beautybookers.nl.